Welkom, hier vind je alle informatie over Maria Rustoord Ingelmunster.

Contacteer ons

Kwaliteit

Clip0153

Kwaliteitszorg is reeds vele jaren een belangrijk thema binnen de werking van het woonzorgcentrum. Om de vele inspanningen met betrekking tot het kwaliteitsbeleid te bekrachtigen en verder te professionaliseren werd er eind 2014 beslist om een begeleidingstraject te volgen conform ISO 9001 Zorg en Welzijn. Eind 2016  leidde dit tot certificering. Het werken naar een kwaliteitslabel toe moet aantonen dat het WZC op formele en structurele wijze bezig is aan kwaliteit. Het ISO model is gebaseerd op de PDCA cirkel (Plan, Do, Ceck, Act) en leert ons continu te verbeteren. Centraal staan de 11 kwaliteitskenmerken vanuit de norm en de 3 eigen kwaliteitskenmerken. Door continu een reeks prestatie indicatoren te monitoren en te evalueren kunnen verbeterpunten opgespoord worden en kunnen kwaliteitstrajecten opgestart worden.

Sinds enkele jaren zetten we beleidsmatig extra in op gastheerschap. De definitie van gastheerschap is: “Het prettige, welkom gevoel dat een gast beleeft bij het contact met de gastheer/-vrouw en de dienst van het bedrijf.” Doelstelling is om onze bewoners (gasten) goed te leren kennen; wat zijn de behoeftes, wat is het levensverhaal,…  en op basis van deze kennis de zorg te personaliseren.

Wij trachten onze aandacht in hoofdzaak bij de cliënt / bewoner / gast  te leggen. Onze processen zijn gebaseerd op de behoeften, wensen en emoties van de gast. Ons volledige kwaliteitsmanagementsysteem stelt de gast centraal.

“Kwaliteit wordt niet beoordeeld op basis van vaktechnische aspecten maar wel op basis van service en bejegening”

Verslag zorginspectie april 2018

Remediëring n.a.v. zorginspectie april 2018