Welkom, hier vind je alle informatie over Maria Rustoord Ingelmunster.

Contacteer ons

Centrum voor kortverblijf

Doelgroep kortverblijf

Bejaarden die thuis of bij familie wonen, kunnen omwille van diverse redenen nood hebben aan een tijdelijke opname in het centrum voor kortverblijf. Tijdens deze periode kan men een beroep doen op de hulp- en dienstverlening van het woon- en zorgcentrum.

De woongelegenheden voor kortverblijf werden functioneel en bouwkundig geïntegreerd binnen het woon- en zorgcentrum. Alle gebruikers die in kortverblijf opgenomen worden, kunnen dan ook ten volle genieten van alle activiteiten binnen het woon- en zorgcentrum en dit binnen een aangenaam woon- en leefklimaat.

kortverblijfDuur

Een opname in het centrum voor kortverblijf kan zolang de gebruiker niet kan terugvallen op de reguliere thuiszorg en/of mantelzorg, met een maximum van zestig opeenvolgende dagen of negentig dagen over een periode van één jaar. Een afwijking op deze maximale verblijfsduur is enkel mogelijk mits een gemotiveerd verslag van een sociaal werkster.

Voorwaarden

De persoon voor wie kortverblijf wordt aangevraagd, kan licht tot zwaar zorgbehoevend zijn. Er wordt geen minimum of maximum leeftijdsgrens vooropgesteld. De gebruiker dient wel te kunnen terugkeren naar een thuissituatie, buiten de residentiële ouderenzorg, al dan niet ondersteund door de reguliere thuiszorg en/of mantelzorg.

Medewerkers

Dagelijks staat een professioneel multidisciplinair team klaar voor de zorg voor en begeleiding van alle bewoners. De wooneenheid wordt gecoördineerd door een verpleegkundig diensthoofd, dat ook de dagelijkse overdracht en maandelijkse teamvergaderingen leidt. Per wooneenheid is er een vaste ergotherapeut en een referentiepersoon dementie.

Toekomst

De beveiligde afdeling voor bewoners met dementie zal nog een tweede verdieping krijgen. Deze kamers zijn reeds gebouwd, maar nog niet in gebruik.
Naast het huidig woonaanbod heeft Maria Rustoord Ingelmunster ook plannen voor het bouwen van 40 assistentiewoningen (zorgflats), naast de huidige serviceflats ‘De Ermitage’ van het OCMW.