Welkom, hier vind je alle informatie over Maria Rustoord Ingelmunster.

Contacteer ons

De Misthoorn is een dienst in Ingelmunster, waar mensen terecht kunnen voor informatie, advies en begeleiding rond dementie. De dienst is er voor iedereen die vragen heeft rond het ziektebeeld en hoe ermee om te gaan. Voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en voor hun mantelzorgers, is er individuele begeleiding. Gesprekken gaan bij voorkeur door in het lokaal van De Misthoorn. In samenspraak met u, kan een huisbezoek worden gepland.

Voor wie ervaringen wil uitwisselen met lotgenoten, organiseert De Misthoorn om ‘koffietafels dementie’ voor mantelzorgers. Wie eens een ontspannende namiddag wil doorbrengen met zijn partner of ouder met dementie erbij, kan aansluiten bij ‘Uit & Meer’. Deze informele ontmoetingsmomenten zijn zeer laagdrempelig en worden inmiddels in Ingelmunster, Izegem en Meulebeke georganiseerd.

Ook zorgverleners, studenten, vrijwilligers en anderen die (al dan niet) met dementie worden geconfronteerd, kunnen ondersteuning krijgen door De Misthoorn. Zo geven de medewerkers bijvoorbeeld ook vorming over dementie, werken zij mee aan sensibiliseringsacties en begeleiden zij eindwerken op vraag.

Via onze (thuis)begeleidingsdienst De Misthoorn werken we samen met de ziekenhuizen, huisartsen en tal van thuiszorg(ondersteunende) diensten in gemeente en regio. De Misthoorn is een initiatief van WZC Maria Rustoord in samenwerking met het gemeentebestuur en het OCMW van Ingelmunster.

De Misthoorn is elke werkdag bereikbaar tussen 8u30 en 17u.

Medewerkers zijn Bieke Ryckbosch, Mélanie Vanderbeke en Elke Vandamme.

Voor meer informatie:
De Misthoorn – begeleiding dementie Ingelmunster
Weststraat 49, 8770 Ingelmunster
T: 051/33.75.39
E-mail: info@demisthoorn.be

activiteiten programma 2018